ἔμπαλιν

ἔμπᾰλιν, Adv., in Trag. and Prose freq. with Art., [full] τὸ ἔμπαλιν or [full] τοὔμπαλιν, [full] τὰ ἔμπαλιν (as always in Hdt.) or [full] τἄμπαλιν:—
A backwards, back,

κατὰ δ' ἔ. αὐτὸς ἔβαινε h.Merc.78

;

δεδορκώς Hes.Sc.145

;

ἐς τοὔ. δέδορκεν S.Ichn.113

;

πρόσωπον ἔ. στρέφοντα E.Hec.343

;

τοὔ. ὑποστρέψαντας X.An.6.6.38

;

τὰ ἔ. ἀπαλλάσσεσθαι Hdt.9.26

; ἄπιμεν ἅπαντες τοὔ. X.An.1.4.15, etc.
b τὸ ἔ. καὶ ἀνάπαλιν as before and vice versa, Nech. ap. Vett.Val.154.28.
II contrariwise, the opposite way, τοὔ. σπεύδειν, κραίνειν, A.Pr.204, Ag.1424;

λέγειν S.Tr. 358

; ἀνατρέπειν ἔ. turn upside down, E.Ba.348; ἔ. ὑποδεῖσθαι to put on one's shoes contrariwise (i.e. on the wrong feet), Pl.Tht.193c; ἐκ τοὔ. ἤ . . from the opposite side to . ., Th.3.22.
2 c. gen., contrary to, τέρψιος, γνώμας ἔ., Pi.O.12.11, P.12.32; τὰ ἔ. πρήσσων τοῦ πεζοῦ doing the opposite thing to the army, Hdt.7.58; τἄ. τῶνδε the reverse of these things, A.Pers.223; τοὔ. πεσεῖν φρενῶν to be brought to the opposite opinion, E.Hipp.390;

τοὔ. οὗ βούλονται X.Cyr.8.4.32

; folld. by , Emp.100.20;

γνώμην ἔχω τὰ ἔ. ἢ οὗτοι Hdt.1.207

;

ἤϊσαν τὰ ἔ. ἢ Λακεδαιμόνιοι Id.9.56

.
3 on the contrary, Nic.Th.288, Ph. 1.264, Porph.Abst.1.44; f.l. for ἔμπολιν in S.OC637; τοὔ. on the other hand, Epicur.Ep.3p.63U.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • έμπαλιν — ἔμπαλιν (AM) (Α και ἔμπαλι) 1. αντίθετα, τουναντίον 2. εναντίον κάποιου, αντίθετα σε κάτι («ἔμπαλιν γνώμας», Πίνδ.) αρχ. 1. (συχνά με άρθρ., τὸ ἔμπαλιν και τοὔμπαλιν) προς τα πίσω («πρόσωπον ἔμπαλιν στρέφοντα», Ευρ.) 2. αντίστροφα 3. πάλι… …   Dictionary of Greek

 • ἔμπαλιν — backwards indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • κἄμπαλιν — ἔμπαλιν , ἔμπαλιν backwards indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τοὔμπαλιν — ἔμπαλιν , ἔμπαλιν backwards indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τἄμπαλιν — ἔμπαλιν , ἔμπαλιν backwards indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἔμπαλι — ἔμπαλιν backwards poetic indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • AUROSA — Harena, apud Ael. Lamprid in Heliogabalo, c. 31. Scobe auri porticum stravit et Argenti ut fit hodie de aurosa harena: quid sit, vide supra in voce Auri vena. Nempe quacumque pedibus iter faciebat Imperator, sternebatur via aurosa harenâ. Quem… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • DEXTRA — fidei symbolum: Certe in toto pene orbe ἐθος ἐπὶ πίςτει καὶ ςυνθήκαις βεβαίαις τὰς δεξιὰς διδόναι ἀλλήλοις, Schol. in Aristoph. Nub. Inprimus apud Persas, quibus omni iuramento fides dextrâ data fuit Sanctior. Diod. l. 16. Quos imitatus Alexander …   Hofmann J. Lexicon universale

 • GENU — ex Graeco γόνυ, roboris sedes, Artemid. l. 1. c. 49. Τὰ γόνατα πρὸς τε ἰχὺν καὶ εὐανδρείαν ἐςτὶ ληπτέα καὶ πρὸς κινήσεις, καὶ πρὸς πράξεις κτλ. Quibus proin debilitatis, totum corpus imbecillum est. Plaut. Curcul. Act. 2. sc. 3. v. 30. Tenebrae… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • MYRMECOLEON — Graece Μυρμηκολἐων, quasi Formicaleo, apud Iobum c. 4. v. 11. iuxta LXX. Interp. Μυρμηκολέων ώλετο παρὰ τὸ μὴ ἔχειν βορὰν, Myrmecoleo periit, eo quod non haberet escam: Gregorio in Iobum, animalculum est formicis insidiosum, quasi leo… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • PAN — quem pastorum, venatorumque Deum, et universae vitae rusticanae praesidem crediderung antiqui, cuius fil. fuerit, non satis constat. Homer. in Hymnis, Mercurii filium facit: Ε῾ρμείαο φίλον γόνον ἔννεπε Μοῦσα, Αἰτοπόδην, δικέρωτα, φιλόκροτον.… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.